โทร: 02-235-5050 อีเมล์: bestconcrete37@hotmail.com
Pile Driving on Boat | BCON

ปั้นจั่นตอกบนน้ำ

tc-logo tc-logo tc-logo

โดยปั้นจั่นโป๊ะ ซึ่งควบคุมด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์