โทร: 02-235-5050 อีเมล์: bestconcrete37@hotmail.com
Contact us | BCON

สำนักงานใหญ่ โรงงาน

  ที่อยู่:   90 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
                ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
                จ.นครปฐม 73110
  โทร.    034-322-800
แฟกซ์. 034-323-009
แผนที่โรงงาน

สำนักงาน สาขากรุงเทพ

  ที่อยู่:   37 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
                แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
                กรุงเทพฯ 10500
  โทร.    02-235-5050
แฟกซ์. 02-237-6566
  มือถือ.  084-464-4488 (คุณ สุธีร์)
อีเมล์.   bestconcrete37@hotmail.com
แผนที่ออฟฟิศ