โทร: 02-235-5050 อีเมล์: bestconcrete37@hotmail.com
Wet-Dry Bored Pile | BCON

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง หรือแบบเปียก

tc-logo
เสาเข็มเจาะแบบแห้ง
(Dry-process bored pile)

เป็นการหล่อคอนกรีตในที่ โดยไม่ใช้สารของเหลวระหว่างการะเจาะเสาเข็ม ซึ่งใช้ปลอกเหล็กเป็นตัวป้องกันดินชั่วคราว และถอนขึ้นเมื่อเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย สามารถลดเสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

tc-logo
เสาเข็มเจาะแบบเปียก
(Wet - process bored pile)

เป็นการหล่อคอนกรีตในที่ โดยมีการเติมสารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite) ระหว่างการเจาะเสาเข็ม เพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่น ซึ่งต้องการรายละเอียดทุกขั้นตอนการทำงาน